DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CƠ KHÍ ĐÔNG PHONG
  Cụm KCN Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định
  Thành Phố Hồ Chí Minh
 0913.504.270
  0961.119.222
 xebabanhdongphong.com